Voortgang CAO Uitzendkrachten

Hoe staat het met de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten? Helaas loopt het traject minder voorspoedig dan cao-partijen hadden gehoopt. Het doel van werkgevers was een afspraak over een nieuwe cao eind december. Dat is duidelijk niet gehaald. Hoe gaat het nu dan wel?

Uitvoerige gesprekken

Voorafgaand aan de onderhandelingen hebben de ABU en NBBU hard gewerkt aan het harmoniseren van de beide cao’s. Uit de afspraken die daar werden gemaakt, is een concepttekst ontstaan. Deze teksten zijn, grotendeels, reeds paritair besproken in de redactiecommissie en ook goed bevonden.

Partijen hebben uitvoerig met elkaar gesproken over de rechtspositie. Bonden wilden o.a. graag iets doen aan de ‘draaideuren’. Vakbonden constateren dat mensen na zes maanden werken naar huis worden gestuurd en na een onderbrekingstermijn van zes maanden weer terug mogen komen om te werken, maar dan zonder behoud van rechten. Ook de ABU en NBBU vinden dit een onwenselijke situatie en hebben bekeken hoe dit in de cao-teksten helder gemaakt kan worden.

Primaire en secundaire voorwaarden

Op het gebied van beloningen wordt momenteel uitvoerig gesproken over de onderwerpen allocatiegroep, beloning bij leegloop en herplaatsing / passende arbeid, ET-regeling, doorbetaling bij ziekte en nadere invulling bestaande elementen inlenersbeloning. Het laatste paritaire cao-overleg is beëindigd bij dit onderwerp.

Op de agenda staan ook nog onderwerpen zoals aantal vakantiedagen, bestendig arbeidspatroon bij feestdagen, scholing / duurzame inzetbaarheid en pensioen.

Hoe nu verder?

Partijen zijn er dus nog niet. Deze onderhandelingen moeten zorgvuldig worden gevoerd om te zorgen dat aan het einde een cao kunnen tekenen met zes partijen (ABU, NBBU, FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV).

Impact voor de branch 
Op 1 juni a.s. loopt de huidige ABU- en NBBU CAO af. De ABU en NBBU zullen er in ieder geval voor zorgen dat er een cao van toepassing is voor hun leden.

Kan de overgang naar de ‘nieuwe’ cao op korte termijn? Vooral omdat uitzendondernemingen tijd nodig hebben om het personeel goed te kunnen informeren.

Impact op software
Pivoton is gestart met de interne voorbereidingen om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren in onze software. Dat heeft tijd nodig. Wordt vervolgd!

Meer weten?
Benieuwd naar onze uitzendsoftware? Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op zodat wij meer kunnen vertellen over de toegevoegde waarde van onze software en bijbehorende diensten voor uw organisatie.

Bron: www.abu.nl, 13 februari 2019