Pivoton verzorgt de gehele procesoperatie van verwerking van urendeclaraties tot factuur en loongegevens. Onze oplossingen zijn specifiek ontwikkeld voor middelgrote en grote flexorganisaties en toegespitst op alle daarbij behorende processen. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij met onze dienstverlening continuïteit voor de backofficeverwerking en zorgen wij ervoor dat de software in overeenstemming is met de actuele wet- en regelgeving en branchelogica.

Met onze geavanceerde software in combinatie met onze jarenlange ervaring in de flexmarkt ontzorgen wij u volledig met onze Business Proces Outsourcing (BPO) dienstverlening. Zo kunt u rekenen op correcte en tijdige verloning en facturatie. Hierdoor weet u zeker dat de flexkrachten op tijd uitbetaald worden en dat de inleners een correcte factuur ontvangen. Daarbij zorgen wij ook voor het correct en tijdig aanleveren van informatie over de financiële administratie aan externe instanties zoals de Belastingdienst.

Waarom kiezen voor verlonen & factureren van Pivoton?

  • Tijdige en correcte verloning en facturatie
  • Software is altijd compliant met de actuele wet- en regelgeving en branchelogica
  • Schaalbaar en volledig gehost
  • Korte lijnen met de SETU, Belastingdienst, UWV en brancheverenigingen
  • Correcte en tijdige aanlevering aan externe instanties

 

Gegarandeerde actuele wet- en regelgeving

Wij hebben diepgaande kennis van wet- en regelgeving in de flexmarkt en passen onze oplossingen daar continu op aan. Zo verzekeren wij dat de verloning en facturatie altijd volledig conform wet- en regelgeving plaatsvindt. Daartoe participeren wij in uiteenlopende overlegorganen bij instanties als de Belastingdienst, het UWV, pensioendiensten en ABU/NBBU. Hierdoor zijn wij vaak als een van de eersten op de hoogte van nieuwe of aankomende ontwikkelingen. Bovendien zijn wij voor genoemde instanties ook regelmatig een klankbord om de toepasbaarheid en impact van voorgenomen wet- en regelgeving te toetsen.

 

Flexibele verloning en facturatie

In de verwerking van verloning en facturatie is Pivoton zeer flexibel. U kiest voor de frequentie die u voor verloning en facturatie wilt hanteren. Vanzelfsprekend hoeven die niet gelijk te zijn. Als u per week wilt factureren en per maand of 4-weken wilt verlonen, is dat geen enkel probleem. Dit is ook mogelijk voor managementinformatie, waarmee u inzicht heeft in kostprijzen en marges.

Aanlevering externe partijen

Wij maken volgens geldende standaarden diverse exportbestanden aan, waaronder loonaangiften, betaalbestanden, pensioenbestanden en journaalposten. Deze kunnen volledig geautomatiseerd aangeleverd worden aan de betreffende externe instanties, zoals de Belastingdienst, Equens, StiPP, UWV of private uitvoerders voor eigenrisicodragers als Robidus en Acture. Vanzelfsprekend ondersteunen wij de SETU-standaarden.

 

Ondersteuning

Als IT-business partner staan wij naast u en denken we graag met u mee over de strategische IT-keuzes voor de toekomst. Regelmatig stemmen we samen met u af of de huidige inrichting van de software nog passend is bij de actuele situatie van uw organisatie. Met ons vakkundig Customer Services team bieden wij u optimale ondersteuning en advies.

Wilt u meer weten over verlonen en factureren?

Klant zijn onder andere

FAQ

1. In hoeverre voldoe ik met mijn verloning en facturatie aan de bestaande en nieuwe privacy-wetgeving (WBP/AVG) als ik gebruik maak van het backoffice-softwarepakket van Pivoton?

Met onze software bent u er van verzekerd dat u voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Met betrekking tot de WBP/AVG kunt u hier lezen wat wij allemaal doen en al gerealiseerd hebben.

2. Hoe zit het met de schaalbaarheid van jullie oplossing?

Onze software is primair gericht op middelgrote en grote flexorganisaties en heeft een zodanige architectuur dat de oplossing voor verloning en facturatie volledig schaalbaar is. Wij zijn in staat om grote aantallen werkurenbriefjes per week te verwerken. Zo verwerken wij meer dan 4 miljoen werkurenbriefjes per jaar.

3. Hoe verloopt de ondersteuning?

Wij hebben een vakkundig Customer Services team dat voor u klaar staat. U krijgt een klantbeheerder toegewezen die u ondersteunt en adviseert. Nieuwe releases van de software behoren tot onze standaard dienstverlening.

4. Ik heb meerdere bv's waar vanuit wordt verloond en gefactureerd. Mijn inleners ontvangen daardoor meerdere facturen over dezelfde gewerkte periode. Heeft Pivoton daar een voorziening voor?

In de facturatie-module van Pivoton zit de optie “factureren over bv’s heen”. Met deze functionaliteit bent u in staat om alle te factureren gegevens van een inlener samen te nemen op één factuur zonder dat u uw verdere proces van verlonen en facturen (contracten, plaatsingen, urenopgaven) hoeft aan te passen. Deze functionaliteit is geheel naar eigen wensen en behoeften instelbaar door de geautoriseerde gebruikers van deze voorziening. Zo kunt u ervoor kiezen om deze functionaliteit voor alle inleners te laten gelden, voor 1 inlener of voor een project/kostenplaats bij een inlener.

Heeft u een andere vraag?