Pivoton is dé IT-businesspartner voor de flexbranche met een unieke combinatie van expertises op het gebied van het uitzendproces, IT-oplossingen en wet- en regelgeving. Pivoton is trots op een bewezen trackrecord van meer dan 30 jaar.

Samenhangend advies en begeleiding bij het optimaal inrichten, inzetten en onderhouden van de IT-oplossingen die bepalend zijn voor uw succes is hét uitgangsprincipe voor Pivoton. Hierbij wordt van boardroom tot werkvloer samengewerkt aan de juiste keuzes voor de toekomst.

Business Proces Outsourcing

Met onze BPO-dienstverlening ontzorgen we u volledig. Door deze complexe processen te outsourcen kunt u de focus houden op uw core activiteiten. Pivoton verzorgt het gehele backofficeproces van verwerking van urendeclaraties tot aan facturering en verloning en het (aan)leveren van benodigde informatie aan externe instanties. Alles op basis van de laatste wet- en regelgeving, technische specificaties en werkwijze in de branche. Het biedt uitzendorganisaties gemak, gemoedsrust, lage(re) (overhead) kosten en continuïteit.

IT-Advies

Samenhangend advies en begeleiding bij het optimaal inrichten, inzetten en onderhouden van de IT-oplossingen die bepalend zijn voor het succes van onze klanten is hét uitgangsprincipe voor Pivoton. Hierbij wordt van boardroom tot werkvloer samengewerkt aan de juiste keuzes voor de toekomst.
Samen met u wordt gezocht naar een optimale inzet en integratie van juist die systemen die u nodig heeft om u te onderscheiden van de concurrent waarbij u ook zelf de ruimte heeft hier verder op te (laten) doorontwikkelen.
Bent u nog geen klant? Dan gaan we graag het gesprek aan om te kijken wat u belangrijk vindt en hoe IT kan bijdragen aan uw organisatie. Daarna voeren wij een scan uit op uw huidige processen en analyseren we waar verbetering mogelijk is.

Advies op het gebied van Wet- en regelgeving

Wij onderhouden op reguliere basis nauwe contacten met brancheorganisaties zoals ABU en NBBU, en met externe instanties zoals de Belastingdienst (OSWO), het UWV en pensioenfondsen (StiPP). Hierdoor zijn wij in staat om in een vroegtijdig stadium rekening te houden met nieuwe wet- en regelgeving en de daaruit volgende uitvoeringsregels zo mogelijk nog te beïnvloeden. Zo dragen wij er zorg voor dat we altijd up to date blijven op het gebied van de wet- en regelgeving die een rol speelt in de flexmarkt.
Onze specialisten op dit gebied adviseren u over de eventueel veranderende wet- en regelgeving en hoe hier het beste mee om te gaan. Zo hebben wij afgelopen jaar de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) module geïntroduceerd. Voor de aankomende AVG / GDPR treffen wij ook alle maatregelen in onze software om deze compliant te houden.

Elk jaar in december organiseren wij voor onze klanten de drukbezochte jaarwerksessie. In deze sessie informeren wij u proactief over de aankomende veranderingen qua wet- en regelgeving en waar u rekening mee moet houden.

APK keuring

Veranderingen in uw omgeving volgen elkaar in een rap tempo op. Inleners stellen andere eisen, eindgebruikers van de software wisselen, wet- en regelgeving verandert en de functionaliteiten in de software worden geoptimaliseerd. Sluiten de processen van uw dagelijkse praktijk nog wel optimaal aan bij de inrichting van de software?

Wij vinden dat het goed is om dit scherp in de gaten te houden en bieden daarom een APK keuring aan voor de software. De medewerkers van Customer Services hebben veel kennis van de software en de manier waarop dit bij onze klanten wordt ingezet. Zij kennen uw werkprocessen en de inrichting van uw applicatie. Door op uw locatie met u mee te kijken hoe u de software gebruikt en welke zaken u bijvoorbeeld veel tijd kosten, kunnen zij u adviseren over een meer efficiënte inrichting en hoe u wellicht functionaliteiten handiger kunt toepassen.

Voor klanten bieden wij kosteloos een dagdeel op locatie aan om met u mee te kijken en u te adviseren in de optimalisatie van uw processen. Veel van onze klanten heeft hier al gebruik van gemaakt en zo quick-wins kunnen realiseren.