Het is inmiddels een begrip geworden bij klanten van Pivoton; de jaarwerksessie. Elk jaar in de eerste of tweede week van december worden onze klanten bijgepraat over de nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving voor het volgende jaar. Ook dit keer was de opkomst groot, waaruit duidelijk blijkt dat hier een behoefte aan is. De belangrijkste onderwerpen waar we bij stilgestaan hebben zijn de jaarlijks terugkerende wijzigingen in rekenvoorschriften en loonaangifte, de nieuwe subsidieregelingen Lage Inkomens Voordeel (LIV) en Loon Kosten Voordeel (LKV), en de planning voor het jaarwerk. Ook passeerden enkele wijzigingen in de ABU-cao de revue die nota bene pas de middag ervoor bekend gemaakt waren, waaronder de verplichting tot het doorbetalen van de structurele toeslagen bij de uitbetaling van vakantiedagen.

Naast de verplichte wet- en regelgeving, die wij sowieso verwerken in onze software, hebben we tijdens de jaarwerksessie ook een optionele module voor afhandeling van het verbod op inhoudingen uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) geïntroduceerd. Voor naleving van deze WAS-bepaling, die van kracht wordt per 1-1-2017, hebben we al langere tijd een basisvoorziening beschikbaar die in de verloning signaleert wanneer het nettoloon door te hoge inhoudingen onder het netto equivalent van het wettelijk minimumloon komt, en deze desgewenst tegenhoudt. Er moeten dan echter handmatig aanpassingen aan de inhoudingen worden aangebracht, zodat de verloning weer aan de regelgeving voldoet en alsnog wordt uitgevoerd. De optionele module zorgt ervoor dat te hoge inhoudingen aan de bruto kant (premies) automatisch worden afgetopt en te hoge inhoudingen aan de netto kant automatisch worden uitgesteld. Wanneer er voldoende ruimte is bij volgende verloningen, worden de afgetopte of uitgestelde inhoudingen alsnog automatisch verrekend. Zeker voor klanten waar het aantal ‘overtredende’ inhoudingen hoog is, kan deze module flink tijd (en geld) besparen. Als u interesse heeft in deze module, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Pivoton of via ons commerciële team.

Het materiaal van de jaarwerksessie wordt weer via de reguliere kanalen ter beschikking gesteld, maar komt ook binnenkort beschikbaar op het wet- en regelgeving portal, dat op dit moment wordt ingericht. Daarover gaan we later zeker nog een keer apart berichten.