Uitbetaling vakantiegeld

Enkele weken geleden hebben al onze relaties een email gekregen over de uitbetaling van vakantiegeld en/of reserveringen. Pivoton biedt namelijk de mogelijkheid om deze uitbetaling geautomatiseerd plaats te laten vinden zodat dit niet per werknemer opgegeven hoeft te worden. Aangezien het een wettelijke verplichting betreft, biedt Pivoton deze dienstverlening ook dit jaar weer kosteloos aan. Er zijn twee scenario’s m.b.t. de uitbetaling van het vakantiegeld en/of reserveringen mogelijk:

In scenario 1 wordt na de reguliere verloning geen salarisslip aangemaakt. Wel wordt een betalingsbestand voor de reguliere lonen aangemaakt. Daarna wordt de reserveringsrun uitgevoerd en betaald. Zowel de reguliere lonen als het vakantiegeld worden op één loonstrook vermeld. De medewerker krijgt in dit scenario dus één salarisslip met daarop zowel het reguliere loon als de uitbetaalde reserveringen.

In scenario 2 wordt eerst de reguliere verloning uitgevoerd. Vervolgens worden de bijbehorende betalingen en salarisslips aangemaakt. Daarna wordt de reserveringsrun uitgevoerd. De daaruit volgende betalingen worden dan op een aparte loonstrook vermeld. Medewerkers met uitbetaalde reserveringen krijgen dus een tweede loonstrook met de uitbetaalde reserveringen en indien van toepassing de vermelding van de herberekening van het reguliere loon. De herberekening kan zowel negatief als positief zijn, houdt u er rekening mee dat dit vragen kan oproepen bij uw medewerkers.

De vakantiegeldruns zullen worden uitgevoerd in week 21-24, afhankelijk van de wensen van onze relaties. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Customer Services.