Bundelen van expertise voor verrassende oplossingen

Als strategisch IT partner kijkt Pivoton voortdurend naar (toekomstige) markt en IT ontwikkelingen om haar producten en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en doelen van klanten.
Binnen Pivoton is ongelooflijk veel branche en IT kennis en ervaring aanwezig. Het combineren van deze kennis en ervaring met de marktontwikkelingen en wensen van klanten geeft legio mogelijkheden om te komen tot de meest effectieve en succesvolle klantoplossingen.
Om ervoor te zorgen dat deze combinatie structureel invulling krijgt is Pivoton gestart met een Technology Board. Hierin komt alle binnen Pivoton aanwezige kennis en expertise van IT, werkprocessen, werkwijzen en de branche samen om te komen tot de meest verrassende oplossingen.