Voorstel verbetering wetgeving

Pivoton neemt als softwareleverancier deel aan de Ondersteuning Software Ontwikkelaars (het OSWO) van de Belastingdienst. Concreet betekent dit dat Pivoton spart met overheidsinstanties over wetgeving en de eisen die worden gesteld aan het digitale berichtenverkeer. Eerder dit jaar heeft de Belastingdienst de oproep gedaan om voorstellen voor het vereenvoudigen van het belastingstelsel in te dienen. Vanuit het OSWO is hier gehoor aan gegeven en is een brief met een aantal verbetervoorstellen voor belastingwetgeving verstuurd. Pivoton heeft hieraan actief bijgedragen en was mede ondertekenaar van de brief.