Pivoton per 1 mei 2018 lid van Stichting ICT Valley

Pivoton is dé IT-businesspartner voor de flexbranche. Wij bieden de flexmarkt al meer dan 30 jaar keuzevrijheid en flexibiliteit in IT-oplossingen. Pivoton faciliteert optimale innovatie én biedt duurzame ontzorging op basis van customer intimacy. Samen met onze klanten zoeken we naar de optimale inzet en integratie van juist die systemen die zij nodig hebben om zich te onderscheiden van hun concurrenten.

Wij werken altijd vanuit onze vier kernwaarden:

  • Vertrouwen; In elkaar en wat we kunnen. Vertrouwen op de kwaliteit die we leveren.
  • Samen; Met elkaar op zoek naar de beste oplossingen.
  • Trots; Uw succes is ons succes. Daar zijn we trots op.
  • Vooruitdenken; We hebben de kennis en blijven nieuwsgierig wat er speelt in de branche en bij onze klanten. Deze kennis brengen wij over op elkaar, op onze klanten en verwerken wij in onze software.

Maatschappelijke toegevoegde waarde

Pivoton biedt graag toegevoegde waarde binnen de regio door het verbinden, het elkaar versterken en het delen van kennis en ervaring op het gebied van innovatie en werkgelegenheid. Vanuit deze maatschappelijke regionale betrokkenheid heeft Pivoton zich aangesloten bij ICT Valley.

Meer weten over Pivoton

Samenwerking

Pivoton is per 1 mei 2018 lid van Stichting ICT Valley en ziet uit naar de samenwerking. Roel Keizer, CEO van Pivoton: ‘De door ICT Valley gestelde doelen en benoemde waarden sluiten aan bij die Pivoton nastreeft. Wij zijn trots op deze samenwerking en kijken met plezier en belangstelling vooruit om de regio een verdere impuls te geven.’

Over ICT Valley

Stichting ICT Valley verbindt en versterkt ICT-bedrijven in de regio door middel van het delen van kennis en ervaring. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking met ICT-onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, overheden, ondernemersverenigingen, betrokken professionals en andere stakeholders.

Hun streven: Het verbinden van al deze netwerken om o.a. kennisuitwisseling te versterken.

Door het bieden van een centraal informatieplatform, het organiseren van (kennis)evenementen, het leveren van bijdragen aan onderwijsontwikkeling, deelname aan ICT Campus projecten en accountmanagement, faciliteert ICT Valley in ontmoeting en kennisdeling binnen- en tussen het ICT-werkveld en overheid.  Meer weten over ICT Valley