Rust, reinheid & regelmaat werpt zijn vruchten af

Jarenlang zijn dit de drie belangrijke opvoedpijlers geweest. Nu is niet persé alles van vroeger ook meteen voor altijd goed. Maar als we kijken naar iets complex als softwareontwikkeling van verschillende producten met verschillende teams, waarbij alles op het juiste moment gereed moet zijn, dragen regelmaat en voorspelbaarheid bij aan verhoging van de kwaliteit. Dit hebben we beoogd door onze releasekalender op basis van een drumbeatmodel op te zetten.

Makkelijker te plannen

De drumbeat zorgt ervoor dat elke versie telkens in eenzelfde periode wordt gerealiseerd, waarbij alle activiteiten ook steeds min of meer op hetzelfde moment plaatsvinden. Hierdoor zijn de werkzaamheden beter te plannen en kan iedereen vooraf goed bepalen op welke momenten haar of zijn inzet verwacht wordt. Ook richting klanten is beter aan te geven op welk moment er dingen verwachten kunnen worden als we een verzoek ‘in sprint’ nemen. Of omgekeerd, wanneer er uiterlijk iets ingediend moet worden om het op tijd gerealiseerd te zien.
Kijkend naar de kwaliteit van de laatste releases en de gesprekken met klanten, lijkt de drumbeat zijn vruchten af te werpen.