Bel ons: 0318 670 450

Pivoton als strategische business partner

Home Pivoton als strategische business partner

Met de komst van applicatie en integratie platformen komt er meer aandacht voor de consultatieve rol op gebied van IT en bedrijfsprocessen in de uitzendwereld. In de huidige flexmarkt is het moeilijk om jezelf als uitzendorganisatie te onderscheiden. Steeds vaker is prijs de doorslaggevende factor, waardoor marges onder druk staan. Bovendien dicteert de opdrachtgever steeds vaker op welke wijze hij informatie over flexkrachten wil aanleveren, verwerken en ontvangen en/of met welke software gekoppeld dient te worden. De mate waarop u als uitzender snel en adequaat hierop kan inspelen geeft een voorsprong en het onderscheidend vermogen. De behoefte aan expertise over het hoe te integreren met software- en bedrijfsprocessen vanuit de omgeving zal toenemen.

Zowel de expertise als ook de mogelijkheid zal niet door alle marktpartijen geleverd kunnen worden, met name niet indien u enkel uitgaat van, en star vasthoudt aan, een “One size fits all” productstrategie. Hierin onderscheidt Pivoton zich! Een product- en dienstenscenario waarin de uitzendorganisatie kan meegroeien.

Onze inzet: Meer PARTNERSCHAP

Elke organisatie heeft een gewenste situatie of visie neergelegd in de strategische doelen, uitgewerkt in de tactische en/of operationele doelstellingen. Er is sprake van een doeltreffende samenwerking als Pivoton erin slaagt een bijdrage te leveren op elk niveau met haar prestaties of activiteiten enerzijds en de resultaten anderzijds.

Vertelt u ons waar uw uitdaging ligt, dan denken wij graag met u mee!

Pivoton uw keuze!

Waarom kiezen voor Pivoton? Als partner werken wij samen met u aan uw succes!

 • Helpt strategische, tactische en operationele doelstellingen te behalen;
 • Verhoogt de slagkracht door korte time to market oplossingen;
 • Verbetert rendement door een lagere TCO;
 • Kennispartner;
 • Visie op de toekomst.

Strategisch niveau

 • Toekomst bestendig;
 • Meer onderscheidend vermogen in de business;
 • Innovatie gericht: flexibiliteit en snelle adoptie;
 • Optimale inzet van ICT – effectiever en efficiënter;
 • Ondersteuning bij expansie in groei markten.

Tactisch niveau

De besturing op tactisch niveau is meer op de middellange termijn gericht met als focus de inrichting van de organisatie, de inzet van medewerkers, de toewijzing van middelen en het management van de uitvoeringsprocessen.

 • Focus op de kerncompetentie;
 • Afweging: insourcen of outsourcen;
 • Continue Implementatie van ICT-innovaties;
 • Minder legacy en volledig wet en regelgeving volgend;
 • Meer flexibiliteit;
 • Minder complexiteit;
 • Meer slagkracht.

Operationeel niveau

SMART-doelstellingen (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden) en kritieke succesfactoren

 • Meer omzet
 • Minder integrale kosten
 • Minder risico en fouten
 • Meer en snellere IT output
Lees meer

Onze services zijn er op gericht om toegevoegde waarde te bieden aan uw uitzendproces.