In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) worden maximale bewaartermijnen vastgesteld voor diverse typen persoonsgegevens. Deze bewaartermijnen kunnen afhankelijk van de situatie variëren van 4 weken tot 5 jaar. Daarnaast kent de wet ook een minimale bewaarplicht, bijvoorbeeld voor fiscale gegevens (7 jaar) of voor bepaalde werknemer gegevens (5 jaar).

Voldoen aan deze bewaartermijnen in FMS

Om te kunnen voldoen aan dit scala van bewaartermijnen levert Pivoton een raamwerk op voor het schonen van persoonsgegevens in ons software pakket (FMS). Indien dit raamwerk op juiste wijze wordt ingericht, kunnen aan de hand daarvan persoonsgegevens in FMS automatisch periodiek worden geschoond. De werking van de schoning is dat een persoonsgegeven automatisch wordt verwijderd zodra de geldende bewaartermijn is verstreken.

Klanten van Pivoton

Voor u betekent dit dat er een raamwerk wordt opgeleverd met een basisinrichting. Deze inrichting dient nog door u gevalideerd te worden, om vervolgens uitgerold te worden in uw acceptatie- en productieomgeving. Wij zullen contact met u opnemen om desgewenst een project op te starten voor het in gebruik nemen van dit raamwerk en voor het schonen van gegevens. Een consultant van Pivoton zal dan samen met u een aantal vragen doorlopen om er zeker van te zijn dat het aangepast wordt op uw situatie.

Verdere detailinformatie over de nu opgeleverde oplossing voor het schonen van persoonsgegevens zal binnenkort ter beschikking worden gesteld in het WBP-dossier (alleen toegankelijk voor onze klanten). Uiteraard zullen wij u ter zijne tijd nader informeren over het vervolg van dit traject.

Niet klanten van Pivoton

Met dit stuk krijgt u een indruk hoe Pivoton omgaat met de bewaartermijn conform WBP in onze software. Mocht u meer willen weten over de WBP in het algemeen en onze dienstverlening, neem dan contact op met 0318 670 450 of stuur een e-mail.