In Person en Pivoton verlengen samenwerking met vijf jaar!

In Person heeft het contract met IT-businesspartner Pivoton met vijf jaar verlengd en spreekt daarmee blijvend vertrouwen uit in Pivoton.

Op vrijdag 20 oktober bezegelden de directies van In Person en Pivoton de voortzetting van de jarenlange succesvolle samenwerking.

In Person en Pivoton werken al sinds 2006 intensief samen. Met de voortzetting van het contract bevestigt In Person de stabiliteit, betrouwbaarheid en toekomstvisie van Pivoton die past bij de koers en ambities van In Person. Gevraagd naar de belangrijkste drijfveren voor de verlening gaf Jim Kok, CEO van In Person, aan dat ‘Pivoton met Kentro Office een belangrijke bijdrage levert in de kwaliteit en efficiency van het dagelijkse werk van hun intercedenten en dat met Kentro Konnekt flexkrachten en inleners optimaal voorzien worden in de voor hun belangrijkste elementen zoals bijvoorbeeld solliciteren en uren invoeren/accorderen’. Bovendien gaf Kok aan dat ‘de kwaliteit en betrouwbaarheid van de verloning en facturatie in combinatie met de compliancy t.a.v. wet- en regelgeving uiterst belangrijk is. De volledige ontzorging die Pivoton daaromheen biedt in combinatie met de mogelijkheid om integraties met derde partijen te realiseren zijn van cruciaal belang voor In Person’.

In Person gelooft in innovatie, optimalisatie en persoonlijke aandacht. Dat In Person inzet op innovatie blijkt ook uit het feit dat zij launching customer zijn van Kentro Office, de nieuwste generatie frontofficesoftware.

Roel Keizer, CEO van Pivoton: ‘Samen met In Person kijken we steeds opnieuw hoe onze software en dienstverlening In Person het beste faciliteert bij het realiseren van hun businessdoelstellingen’. Met deze verlenging onderstrepen beide partijen nogmaals het partnership voor langere termijn. Keizer sluit af met de toevoeging dat ‘Pivoton uiterst trots is op deze bestendiging van de samenwerking’, iets dat door Kok wordt onderstreept met de toevoeging ‘en andersom!