Oplossing voor 10% verrekening bij looncorrecties

In de handhavingsrichtlijnen van het ministerie van SZW van afgelopen najaar zijn handhavingsnormen opgenomen voor het verrekenen van teveel betaald loon als gevolg van looncorrecties. De norm is dat teveel betaald loon slechts tot maximaal 10% onder het minimumloon verrekend mag worden met loonbetalingen die daarna plaats vinden. Omdat dit in de flexbranche veelvuldig voorkomt, biedt Pivoton hiervoor nu een nieuwe geautomatiseerde voorziening aan in FMS. Deze voorziening werkt naast de al bestaande controles op te hoge bruto en netto inhoudingen volgens de WAS.

Deze nieuwe voorziening werkt voor de situaties waarin er ten gevolge van correcties een negatief saldo te betalen loon ontstaat. Tot nu toe werkte FMS zodanig dat dit negatieve saldo bij de volgende verloning in één keer werd verrekend.  De verloning is nu zodanig aangepast dat in de verloningen volgend op de looncorrectie wordt gecontroleerd of dit niet leidt tot een betaling die meer dan 10% onder het wettelijk minimumloon ligt. Zo ja, dan wordt de verrekening gemaximeerd en wordt het restant van de het te verrekenen saldo doorgeschoven naar volgende verloning(en). De controle vindt per loontijdvak plaats  zodat ook bij herberekeningen en meerdere correcties op dezelfde week de correcte betalingen en verrekeningen gebeuren.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op

Benieuwd naar al onze oplossingen?