nieuwe generatie data standaarden

Pivoton werkt in een 1,5 jaar durend project samen met o.a. SETU en TNO aan een nieuwe generatie data-standaarden voor de flexmarkt.

Samenwerken kan niet meer zonder uitwisseling van data. Organisaties koppelen hun IT-systemen om eenvoudig en efficiënt zaken te doen en standaarden spelen hier een belangrijke rol. Door verdere digitalisering van onze wereld groeit de omvang en diversiteit aan data uitwisseling. Daardoor neemt ook de complexiteit en behoefte aan beheersbaarheid van IT toe. De snelle introductie van big data, machine learning, artificial intelligence (A.I.) en andere data gedreven innovaties maakt de uitdaging van het beheersbaar houden van IT alleen maar groter. Neemt ook uw behoefte aan beheersbaarheid van uw IT toe? Lees hieronder hoe een nieuwe generatie data standaarden u uitkomst kan bieden.

Uitzendbranche en data standaarden

In verschillende sectoren is voor het realiseren van efficiëntere samenwerking de afgelopen jaren gewerkt aan berichtstandaarden. De uitzendbranche is een voorbeeld van zo’n sector. De afgelopen 15 jaar heeft de Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche (SETU) [1] de uitzendbranche gefaciliteerd door middel van het ontwikkelen en beheren van berichtstandaarden gericht op het uitzendproces. Met deze SETU-standaarden kunnen uitzendorganisaties hun klanten elektronisch koppelen. De integratie van IT-systemen van uitzendorganisaties en klanten is sneller, eenduidiger en herbruikbaar geworden.

Toenemende digitalisering en data gedreven innovaties vragen echter om een flexibelere manier van het oplossen van IT-integratievraagstukken. De uitzendbranche herkent deze uitdaging en een breed consortium van uitzendondernemingen, softwareleveranciers, brancheorganisatie SETU en TNO werkt in een 1,5 jaar durend TKI (Topsector voor Kennis en Innovatie) project samen aan een nieuwe generatie data standaarden voor de flexmarkt. Vergelijkbare uitdagingen zijn er in de zorg [2], smart industry [3] en andere sectoren.

De deelnemende partners aan het project zijn Adecco, Akyla, Driessen, Easyflex Diensten, FlexForceMonkey, Manpower, Pivoton, Randstad, Solid Online, Timing, USG People, brancheorganisatie SETU (gelieerd aan ABU) en TNO.

Proof of concept ontwikkeld

In het afgelopen half jaar is een proof of concept ontwikkeld waarmee we de werking en toepasbaarheid van semantische technologie voor het delen van data hebben aangetoond. Vanuit herbruikbare datamodellen kan in zeer korte tijd een volledig nieuw en gestandaardiseerd IT-koppelvlak gedefinieerd worden, waar dit doorgaans 2 jaar in doorlooptijd in beslag nam. De time-to-market voor nieuwe data-uitwisselingsbehoefte wordt hiermee significant verkort. Daarnaast hebben we technologie ontwikkeld om het benodigde IT-koppelvlak geautomatiseerd te implementeren. Dit vergroot de beheersbaarheid en herbruikbaarheid van software.

Tijdens het ABU/SETU-seminar over digitalisering in de flexmarkt [4] op 12 november a.s. delen we de eerste resultaten met een breder publiek.

Semantische technologie voor het delen van data

De deelnemende partijen zetten in het project een concrete stap in verdere digitalisering en IT-innovatiekracht van de uitzendbranche. Nu ontwikkelt de branche berichtstandaarden, die een vooraf vastgestelde structuur kennen. Het project levert een gemeenschappelijke taal in de vorm van de SETU-ontologie op, welke een vraag gestuurde samenstelling van data om te delen toestaat. Dit resulteert in een flexibele manier van het oplossen van integratievraagstukken. Daarnaast is het voor de beheersbaarheid van essentieel belang dat data zelf-beschrijvend is, zodat andere systemen zonder tussenkomst van mensen data kunnen interpreteren. Een ontologie biedt zo’n beschrijving waardoor data gedreven analyses, besluiten en procesaansturing betrouwbaarder worden. Een voorbeeld hiervan is het naleven van AVG-regelgeving [5].

Omdat een geleidelijke transitie nodig is richting deze nieuwe manier van werken worden in het project ook generieke IT-componenten ontwikkeld om dit mogelijk te maken. Om de ontologie te kunnen inzetten in de huidige IT-systemen wordt semantische technologie gebruikt. Deze technologie wordt ook toegepast voor Linked Data en het Semantic Web om data te verbinden en betekenis te geven.

Toekomstbestendige infrastructuur voor het delen van data

Met dit project is de uitzendbranche een van de eersten in Nederland die semantische technologie inzet voor het delen van data en daarmee een toekomstbestendige infrastructuur ontwikkelt. Hiermee wordt samenwerken nog efficiënter en flexibeler! Neem voor meer informatie of interesse in (deelname aan) het project contact met ons op.

Contact informatie

Projectleider
Michiel Stornebrink
michiel.stornebrink@tno.nl

[1] https://www.setu.nl
[2] https://nos.nl/artikel/2301892-oplossing-ict-problemen-in-de-zorg-niet-zo-moeilijk.html
[3] https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/
[4] https://mailchi.mp/b8fcbab1a0c7/save-the-date-12-november-as-seminar-over-digitalisering-in-de-flexbranche-2443997
[5] https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/

Benieuwd naar onze software?

Vraag dan een demo aan van onze software en ontdek zelf de kracht van optimale procesondersteuning, efficiency en gebruiksvriendelijkheid die Kentro biedt.
Demo aanvragen

Of bel direct 0318 - 670 450
Benieuwd naar onze software?
Pivoton is dé IT-businesspartner voor de flexmarkt

Demo aanvragen

Demo aanvragen horizontaal

Klanten van Pivoton zijn onder andere:

InterUM

Onze oplossingen

Tijd en aandacht voor kandidaten en inleners en dus focus op commerciële groei! Onze IT-oplossingen en aanvullende dienstverlening maken dit mogelijk door optimale procesondersteuning en gebruiksvriendelijkheid. Hierdoor ontstaat maximale efficiency en dus nog meer tijd en aandacht voor commercie. Betrouwbare verloning en facturatie; die zijn geborgd zonder omkijken.

Neem contact op

Contactformulier Horizontaal

usp

Specialistische kennis
van de flexbranche

usp

Procesondersteunende
gebruiksvriendelijke software

usp

Volledige ontzorging
van verlonen & factureren

usp

Wendbaar Future Fit
IT-landschap

Betrouwbaarheid waar het moet en flexibiliteit en vrijheid waar het kan

Onze visie op IT

De markt, wet- en regelgeving en ontwikkelingen zijn en blijven voortdurend in beweging. Dit vraagt een betrouwbaar maar tegelijkertijd uiterst wendbaar IT-landschap. Hier ligt onze kracht: Betrouwbare IT-oplossingen en maximale ontzorging in combinatie met de keuzevrijheid en flexibiliteit die onze klanten daarbinnen hebben om toekomstbestendig en onderscheidend te zijn.

Best of Breed

Wij doen waar we goed in zijn; het bieden van de beste mid- en backoffice software met bijbehorende dienstverlening voor de flexbranche. Vanuit onze Best-of-Breed visie faciliteren we optimale ketenintegratie met alle leveranciers en creëren we maximale wendbaarheid en aanpasbaarheid aan de markt- en klantwensen.

Samen met onze klanten bouwen we een duurzaam Future Fit IT landschap voor maximale businessvalue!

Lees meer

Onze diensten

Met onze unieke BPO dienstverlening nemen we voor onze klanten het werk ten aanzien van verlonen, facturatie, controles, releases, onderhoud en integraties uit handen. Maximale ontzorging! Zijn er vraagstukken over optimale inzet, wet- en regelgeving of andere vragen? Jouw vraagstuk is onze uitdaging. Dé IT-businesspartner voor de flexbranche

Ervaringen van onze klanten

Anoek van Leijsen

ICT Manager Actief Nederland
"Pivoton geeft ons rust en stabiliteit in de mid- en backoffice. Die staan als een huis. Door het open karakter van de systemen van Pivoton kunnen we goed koppelen met andere strategische partners, waardoor we gestroomlijnde en efficiënte processen creëren. Zo kunnen we veel tijd steken in datgene dat zo belangrijk is en onderdeel is van onze strategie: persoonlijke aandacht voor onze flexkrachten en klanten."

Henkjan Geerlings

Algemeen directeur Pro Industry
"Wij kiezen voor Pivoton omdat wij hiermee onze groeiambities het best kunnen realiseren en wij een partner willen die verder gaat dan iedere andere partij. Procesoptimalisatie, verlaging van fouten door vergaande automatisering, compliancy en uiteindelijk ook kostenbesparing a.g.v. productiviteitsverbetering."

Jenny Dizij – van Leeuwen

Jenny Dizij – van Leeuwen, Podium24
"Onze corebusiness is om mens en werk op een kwalitatieve en betrouwbare wijze bij elkaar te brengen. Dit vraagt om een compliant, wendbaar en proces ondersteunend systeem dat bovendien eenvoudig is in het gebruik. Vanaf de eerste gesprekken zijn wij ervan overtuigd dit gevonden te hebben in onze nieuwe partner Pivoton. Wij kijken uit naar een langdurige samenwerking."

Misaël van Leeuwen

Directeur / Eigenaar, De Flexwinkel
"Door middel van digitalisering willen we meer tijd creëren voor zowel flexkrachten als klanten"

Michael Nijdam

C.F.O. ARTO RECRUITMENT
"Wij zijn al 25 jaar business partner. Al die jaren vertrouwen wij 100% op de foutloze verwerking van Pivoton. Want die zijn cruciaal voor onze service en dienstverlening. Met Kentro Office zetten we onze digitale vernieuwing voort waardoor we onze werkprocessen kunnen blijven optimaliseren. Kentro Office gaat zeker bijdragen aan onze doelstellingen voor 2021 en verder."

Hans Damhuis

CFO Actief Nederland
"Het vertrouwen in Pivoton is groot. Niet voor niets maken we al 20 jaar gebruik van de producten en diensten van Pivoton. Met het openbreken en verlengen van het contract geven we blijk van waardering naar Pivoton en bevestigen we het vertrouwen in een duurzame, gezamenlijke succesvolle toekomst."

Marion de Vreede

Directeur, InterUM
"Wij helpen (internationaal) academisch talent aan een mooie werkplek binnen Universiteit Maastricht. Dat vraagt om focus, optimale dienstverlening en oprechte betrokkenheid. Dit verwachten wij ook van onze software leverancier. We vertrouwen al 23 jaar op de dienstverlening van Pivoton en met de implementatie van Kentro stelden we onze medewerkers nog meer in staat om de talenten van nu en in de toekomst de juiste werkervaring te bieden bij Universiteit Maastricht."

Martijn Poppinga

Owner, Select
"Efficiency en Select toekomstproof maken zijn belangrijke pijlers om verdere groei te kunnen realiseren."

Romy Frijters

Staffing Consultant, InterUM
"De inrichting van Kentro Office zorgt er voor dat je makkelijk het overzicht behoudt, wat cruciaal is voor onze dienstverlening. Wanneer onverhoopt toch iets gebeurt in het systeem, verloopt het contact met de klantenservice loopt altijd erg soepel. Zo worden vragen snel beantwoord en problemen spoedig opgelost."

Melanie Havelaar

District Manager, Raaak Personeel
"We hebben een uitgebreide marktconsultatie gedaan. De conclusie was simpel: met de software van Pivoton hebben wij de beste IT-oplossing in huis om onze groeiambities op de korte en lange termijn te verwezenlijken."

Catrien Coolen

Commercieel Directeur, APS Personeelservices
"De implementatie van Kentro Office en Konnekt vereist een gedegen project-aanpak, waarin samenwerking en wederzijds vertrouwen cruciaal zijn. Gezien onze ervaring met Pivoton hebben wij er het volste vertrouwen in deze implementatie zorgvuldig en succesvol af te ronden."

Rachelle Linssen

Staffing Consultant, InterUM
"De dienstverlening van Pivoton draagt eraan bij dat wij bij InterUM efficiënter ons werk kunnen doen, door bijvoorbeeld een product als Kentro Office, maar ook door samen na te denken over hoe we optimaal gebruik kunnen maken van de diensten die Pivoton biedt en te luisteren naar onze behoeftes als gebruikers en als bedrijf."

Rogier van Hamburg

Chief Digital & Innovation Officer, Olympia
"Wij zijn op zoek naar tijdbesparing op administratieve verwerkingen. Al die tijd willen we liever steken in gesprekken van betekenis met onze kandidaten, flexkrachten en klanten. Met Kentro Office zetten we hier een mooie volgende stap mee."

Marc Sitskoorn

Algemeen Directeur, MultiFlexx
"Al 11 jaar vertrouwen wij op de software en dienstverlening van Pivoton. Wij van MutliFlexx streven continu naar het verbeteren van onze productiviteit met behoud en optimalisatie van kwaliteit die onze klanten van ons mogen verwachten. Met de software en dienstverlening van Pivoton zijn wij ervan overtuigd dat wij onze doelstellingen kunnen blijven realiseren. Het is voor ons, en voor onze klanten, een mooie next step."

Hans Damhuis

CFO, Actief Werkt!
"Wij waarderen het jarenlange partnership met Pivoton. Door de korte lijnen weten we elkaar goed te vinden. "

Peter van der Helm

Operationeel Directeur Pro Industry
"Betrouwbaarheid en tegelijkertijd flexibiliteit zijn voor ons belangrijk zodat we ons maximaal kunnen focussen op commercie. Met Pivoton als partner zijn we hier toe in staat, en dat blijkt uit ons succes."

Leroy Koch

Staffing Consultant InterUM
"De systemen van Pivoton, FMS en Kentro, dragen bij aan een soepele werkstroom voor de administratie binnen ons kantoor. Daarnaast helpt het dat er continu verbeteringen worden doorgevoerd, waarbij ook actief rekening wordt gehouden met zaken die wij aandragen. De werknemers van Pivoton zorgen er tevens voor dat er bij vragen toch snel doorgewerkt kan worden, door actief met me mee te denken."

Mark van Oosterhout

Directeur/ eigenaar, Raaak Personeel
"Pivoton stak er vanaf het eerste gesprek met kop en schouders bovenuit. Persoonlijk, eerlijk en what you see is what you get. Geen beloftes doen die je niet kunt waarmaken. Een perfecte match, want zo werken wij ook met onze klanten. Eerlijk zakendoen zorgt uiteindelijk voor het beste en meest duurzame resultaat."

Marion Schoonhoven

Senior HR / Peoplemanager ARTO
"Pivoton is meer dan software alleen. Ze adviseren en ondersteunen ons en denken mee in wat wij nodig hebben. Het contact met de consultants en Customer Support is zeer prettig en worden altijd snel en goed geholpen."

Marcel Coolen

Algemeen Directeur, APS Personeelservices
"Wij streven naar maximale kwaliteit en persoonlijke aandacht, dat is ons specialisme. Dit verwachten wij ook van onze leveranciers. Met Pivoton hebben we de partner in huis die het maximale voor ons mogelijk maakt zonder enig verlies van onze kwaliteit."

Bo Habets

Manager Kwaliteit & Support, Olympia
"Door open te staan voor elkaars ideeën wordt Kentro continu verbeterd. Voor mij is dit de kern van ons partnership. Eén van de kernwaarden bij Olympia is Ondernemen doen we samen, zo voelt de dagelijkse samenwerking tussen Olympia en Pivoton ook echt."

Michael Nijdam

C.F.O. van ARTO RECRUITMENT
"“Wij staan voor kwaliteit, transparantie en persoonlijke service. Pivoton past perfect bij onze kernwaarden. Foutloze verloning en facturatie zijn cruciaal voor onze service en dienstverlening. Dat gaat altijd goed en daar gaat het om. Daarom hebben wij al ruim 25 jaar een partnership met Pivoton. Wij hebben dan ook alle vertrouwen in een succesvolle en zorgeloze implementatie van Kentro om in de toekomst nog beter te gaan functioneren”."

Hans Damhuis

CFO, Actief Werkt!
"De software van Pivoton biedt ons stabiliteit en met Kentro Office zetten we een belangrijke innovatieve stap voorwaarts. Dit is voor ons van groot belang. Hiernaast geloven wij in een langdurige samenwerking en partnership met Pivoton. We hebben goed en persoonlijk contact en de lijnen zijn kort, precies zoals wij graag samenwerken. "

Op de hoogte blijven van onze producten en diensten?

Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Ander nieuws

dec 17, 2021

Eigenrisicodrager met private uitvoerder?

Eigenrisicodrager met private uitvoerder?
Geef je keuze voor apart voortschrijdend cumulatief rekenen vóór de 1e aangifte van 2022 door aan de Belastingdienst Bekijk al het nieuws
dec 9, 2021

MT1000 – Pivoton nummer #2 Meest klantgerichte bedrijf

MT1000 – Pivoton nummer #2 Meest klantgerichte bedrijf
4500 zakelijke beslissers delen ervaringen met MT/Sprout Bekijk al het nieuws
dec 9, 2021
Lees meer

Online bezoeken

Volg onze nieuwsbrief
Meld je nu aan

Langskomen

Keesomstraat 28-30
6716 AB Ede

Postbus 239
6710 BE Ede

Routebeschrijving

Contact opnemen

Ma. t/m vr. 08:30 – 17:00 uur