Efficiënter en flexibeler samenwerken met nieuwe generatie data standaarden

Samenwerken kan niet meer zonder uitwisseling van data. Organisaties koppelen hun IT-systemen om eenvoudig en efficiënt zaken te doen en standaarden spelen hier een belangrijke rol. Door verdere digitalisering van onze wereld groeit de omvang en diversiteit aan data uitwisseling. Daardoor neemt ook de complexiteit en behoefte aan beheersbaarheid van IT toe. De snelle introductie van big data, machine learning, artificial intelligence (A.I.) en andere data gedreven innovaties maakt de uitdaging van het beheersbaar houden van IT alleen maar groter. Neemt ook uw behoefte aan beheersbaarheid van uw IT toe? Lees hieronder hoe een nieuwe generatie data standaarden u uitkomst kan bieden.

Uitzendbranche en data standaarden

In verschillende sectoren is voor het realiseren van efficiëntere samenwerking de afgelopen jaren gewerkt aan berichtstandaarden. De uitzendbranche is een voorbeeld van zo’n sector. De afgelopen 15 jaar heeft de Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche (SETU) [1] de uitzendbranche gefaciliteerd door middel van het ontwikkelen en beheren van berichtstandaarden gericht op het uitzendproces. Met deze SETU-standaarden kunnen uitzendorganisaties hun klanten elektronisch koppelen. De integratie van IT-systemen van uitzendorganisaties en klanten is sneller, eenduidiger en herbruikbaar geworden.

Toenemende digitalisering en data gedreven innovaties vragen echter om een flexibelere manier van het oplossen van IT-integratievraagstukken. De uitzendbranche herkent deze uitdaging en een breed consortium van uitzendondernemingen, softwareleveranciers, brancheorganisatie SETU en TNO werkt in een 1,5 jaar durend TKI (Topsector voor Kennis en Innovatie) project samen aan een nieuwe generatie data standaarden voor de flexmarkt. Vergelijkbare uitdagingen zijn er in de zorg [2], smart industry [3] en andere sectoren.

De deelnemende partners aan het project zijn Adecco, Akyla, Driessen, Easyflex Diensten, FlexForceMonkey, Manpower, Pivoton, Randstad, Solid Online, Timing, USG People, brancheorganisatie SETU (gelieerd aan ABU) en TNO.

Proof of concept ontwikkeld

In het afgelopen half jaar is een proof of concept ontwikkeld waarmee we de werking en toepasbaarheid van semantische technologie voor het delen van data hebben aangetoond. Vanuit herbruikbare datamodellen kan in zeer korte tijd een volledig nieuw en gestandaardiseerd IT-koppelvlak gedefinieerd worden, waar dit doorgaans 2 jaar in doorlooptijd in beslag nam. De time-to-market voor nieuwe data-uitwisselingsbehoefte wordt hiermee significant verkort. Daarnaast hebben we technologie ontwikkeld om het benodigde IT-koppelvlak geautomatiseerd te implementeren. Dit vergroot de beheersbaarheid en herbruikbaarheid van software. Tijdens het ABU/SETU-seminar over digitalisering in de flexmarkt [4] op 12 november a.s. delen we de eerste resultaten met een breder publiek.

FIT Engine - data-standaarden

Semantische technologie voor het delen van data

De deelnemende partijen zetten in het project een concrete stap in verdere digitalisering en IT-innovatiekracht van de uitzendbranche. Nu ontwikkelt de branche berichtstandaarden, die een vooraf vastgestelde structuur kennen. Het project levert een gemeenschappelijke taal in de vorm van de SETU-ontologie op, welke een vraag gestuurde samenstelling van data om te delen toestaat. Dit resulteert in een flexibele manier van het oplossen van integratievraagstukken. Daarnaast is het voor de beheersbaarheid van essentieel belang dat data zelf-beschrijvend is, zodat andere systemen zonder tussenkomst van mensen data kunnen interpreteren. Een ontologie biedt zo’n beschrijving waardoor data gedreven analyses, besluiten en procesaansturing betrouwbaarder worden. Een voorbeeld hiervan is het naleven van AVG-regelgeving [5].

Omdat een geleidelijke transitie nodig is richting deze nieuwe manier van werken worden in het project ook generieke IT-componenten ontwikkeld om dit mogelijk te maken. Om de ontologie te kunnen inzetten in de huidige IT-systemen wordt semantische technologie gebruikt. Deze technologie wordt ook toegepast voor Linked Data en het Semantic Web om data te verbinden en betekenis te geven.

Toekomstbestendige infrastructuur voor het delen van data

Met dit project is de uitzendbranche een van de eersten in Nederland die semantische technologie inzet voor het delen van data en daarmee een toekomstbestendige infrastructuur ontwikkelt. Hiermee wordt samenwerken nog efficiënter en flexibeler! Neem voor meer informatie of interesse in (deelname aan) het project contact met ons op.

Contact informatie

Projectleider
Michiel Stornebrink
michiel.stornebrink@tno.nl