In de afgelopen maanden hebben de contactpersonen van Customer Services een korte enquête ontvangen waarmee ze de dienstverlening door Customer Services konden waarderen. Bijna 60% van de contactpersonen heeft dit gedaan, waardoor wij waardevolle input hebben ontvangen die ons helpt om onze dienstverlening te verbeteren.

Enkele conclusies:

  • Onze klanten zijn tevreden over de bereikbaarheid van de afdeling CS. De meeste contactpersonen bellen ons met hun vragen en/of maken een melding aan in Topdesk.
  • 82% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit van de probleemoplossing, de snelheid van de afhandeling en het (tussentijds) informeren over de voortgang
  • Het gemiddelde eindcijfer dat onze klanten aan Customer Services afdeling geven is een 7,8!
  • Het contact met de klantbeheerders wordt als zeer prettig ervaren en zullen wij op dezelfde manier voortzetten.

Punten waarop we nog kunnen verbeteren zijn:

  • Het geven van een tussentijdse update m.b.t. de openstaande melding. Dit wordt door onze klanten als belangrijk ervaren. We zullen hier extra aandacht aan besteden
  • Het formulier van Topdesk om een melding te noteren wordt soms als omslachtig gezien. In Q1 volgend jaar willen we overgaan op een nieuwe versie van TopDesk waardoor de look-and-feel zal wijzigen en een melding op een handiger manier zal kunnen worden aangemaakt. Uiteraard zullen we u hier tijdig van op de hoogte stellen.

We willen graag iedereen bedanken die aan deze enquête heeft meegewerkt.