Handreikingen voor aandachtspunten buiten de software

In de afgelopen tijd heeft Pivoton haar klanten op verschillende momenten geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hiervoor zijn onder andere webinars georganiseerd waarin toegelicht is welke zaken uit de Wbp relevant zijn en waar Pivoton een aantal aanpassingen in de software is gaan doorvoeren.

Meer dan softwareaanpassingen

Om onze klanten optimaal te ondersteunen hebben wij naast de aanpassingen in de software en de informatieverstrekking daarover ook stil gestaan bij de zaken die buiten de software liggen en die aandacht vragen in bijvoorbeeld processen en werkwijzen.

Aandacht voor processen en werkwijzen

Pivoton helpt haar klanten concreet door een zogenaamd Wbp Dossier samen te stellen. In dit dossier wordt de relevante informatie over Wbp bij elkaar gebracht over onder meer de juridische uitgangspunten, van toepassing zijnde releasenotes, daarmee samenhangende inrichtingsaspecten en handreikingen voor aandachtspunten die liggen buiten de sofware.

Klanten ontvangen het Wbp dossier

Klanten van Pivoton kunnen het dossier straks raadplegen via Flexsearch of zich aanmelden om het Wbp Dossier per email te ontvangen. Voor de softwaregerelateerde informatie kunnen klanten altijd terecht in de releasenotes.