Flexibele einddatum

Voor het toepassen van een flexibele (oprekbare) einddatum van contracten/plaatsingen bestaat in FMS al functionaliteit die werkt op basis van masterplaatsingen. Er zijn twee manieren om contracten/plaatsingen te maken die opgerekt kunnen worden:

  1. Gebruik maken van één van de opties voor het boeken van briefjes in FMS: “Nieuw urenbriefje masterpl.” Met deze optie kunnen contract en/of plaatsing gegenereerd worden tijdens het (handmatig) boeken van de eerst gewerkte uren, dit gebeurt op basis van de masterplaatsing;
  2. Het maken van contracten/plaatsingen op basis van een masterplaatsing met de optie “Nieuwe plaatsing uit masterplaatsing”. Voor het boeken van briefjes wordt dan gebruik gemaakt van de optie “nieuw urenbriefje masterpl.”

Voor beide opties geldt dat bij het handmatig boeken van ieder volgend urenbriefje het contract/plaatsing worden opgerekt met een week of een veelvoud ervan. Indien een bepaalde periode geen briefjes geboekt worden (onderbrekingsperiode) kunnen briefjes van nà die periode niet meer geboekt worden onder die plaatsing en daardoor wordt de contract/plaatsing ook niet meer opgerekt.

De automatische ondersteuning m.b.t. de flexibele einddatum die FMS hiermee biedt, is prima toepasbaar op kortdurende contracten van één week die telkens worden verlengd zoals bedoeld in artikel 13a van de ABU-cao.

Sinds FMS versie 16.8 is de werking van de flexibele einddatum uitgebreid, zodat:

  • ook voor contracten/plaatsingen die niet met masterplaatsingen zijn gemaakt een flexibele einddatum toegepast kan worden;
  • ook bij het boeken van digitale uren een flexibele einddatum toegepast kan worden zowel voor regulier gemaakte contracten/plaatsingen als voor contracten/plaatsingen obv masterplaatsingen.

Alle contracten en plaatsingen die in aanmerking komen voor oprekken worden initieel handmatig vastgelegd in FMS of gegenereerd op basis van een masterplaatsing via het (handmatig) boeken van een urenbriefje. Het oprekken gebeurt vervolgens automatisch door het boeken van briefjes; briefjes kunnen in FMS geboekt worden via:

  • handmatig boeken in FMS
  • e-wub (e-flexer)
  • sides berichten
  • het inlezen van een .csv bestand

Met deze uitbreiding komen de voordelen van automatisch oprekken van contracten en plaatsingen op meer plaatsen beschikbaar. Doordat minder handmatig werk nodig is, wordt de administratieve last teruggedrongen, wat aanzienlijke tijdwinst kan opleveren. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en kosten van deze uitbreiding kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Pivoton.