De AVG: Pivoton biedt u de noodzakelijke ondersteuning

Het is bijna zover! Vanaf 25 mei 2018 wordt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd. Wat betekent dit voor uw organisatie en hoe ondersteunen wij u hierin?

AVG In het kort

We kennen allemaal de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De AVG[1] gaat op veel punten nog een stap verder dan de WBP. Zo breidt deze nieuwe Europese wet de privacyrechten van mensen uit met onder andere het recht op vergetelheid en dataportabiliteit² en zorgt het voor meer verplichtingen van organisaties die persoonsgegevens verwerken. Een voorbeeld hiervan is de verantwoordelijkheid om aan te kunnen tonen dat de wet wordt nageleefd. Ook wordt het boeteregime bij overtredingen aanzienlijk verzwaard. Voldoet u niet aan de privacywetgeving, dan riskeert u een boete van maximaal € 20.000.000 of 4% van uw (wereldwijde) jaaromzet. Reden genoeg dus om er voor te zorgen dat uw organisatie hier geen risico loopt.

Pivoton biedt informatie en ondersteuning

Een van de belangrijke pijlers in de dienstverlening van Pivoton is het maximaal ondersteunen van klanten in het naleven van alle relevante wet- en regelgeving. Dit doen we niet alleen door onze software continu up-to-date te houden, maar ook door het beschikbaar stellen van kennis die we verzamelen bij de analyse ervan. Voor de privacywetgeving hebben we daarvoor een privacy-dossier beschikbaar gemaakt.

Geavanceerde oplossing

Pivoton biedt een geavanceerde oplossing voor geautomatiseerde schoning van persoonsgegevens. Middels deze oplossing kunnen bewaartermijnen voor de diverse typen persoonsgegevens plús de criteria voor de bepaling daarvan worden ingericht. Aan de hand daarvan kunnen persoonsgegevens waarvan de bewaartermijn verstrijkt, automatisch periodiek worden geschoond en is naleving van de wet- en regelgeving volledig automatisch geborgd op dit vlak.

Samen aan de slag

Als werkgever bent u formeel verantwoordelijk voor een juiste interpretatie en toepassing van deze uiterst complexe wet- en regelgeving. Pivoton is er om u hierbij te ondersteunen. Dit doen wij graag met behulp van ons vakkundige team van specialisten en onze volledig geautomatiseerde schoningsoplossing. In februari nemen wij contact met onze klanten op om de wensen en mogelijkheden te bespreken.

Geen klant maar bent u wel benieuwd naar de oplossing die wij hebben? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.