Aanpassing lonen per juli 2018

Software moet altijd compliant zijn met de actuele wet- en regelgeving en CAO’s, ook wat betreft verloning. Daar staan wij van Pivoton voor. Concreet betekent dit dat wij altijd de voorgenomen wettelijke- en CAO-aanpassingen automatisch doorvoeren.

Welke aanpassingen vinden er in onze software plaats per juli 2018?

  1. verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018;
  2. loonsverhoging van ABU-functiegroepen 1 t/m 3 van de allocatiegroep per 1 juli 2018 op basis van het wettelijk minimumloon;
  3. loonsverhoging van 1,84% voor het ABU-loongebouw (allocatiegroep functiegroepen 4 t/m 6, fase C groep, transitiegroep en beginsalaris niet indeelbaar) per 2 juli 2018.

Pivoton verhoogt de minimumloontabel én de ABU-loontabellen conform onderstaande tabellen. De ingangsdatum van de nieuwe minimumloontabel en de ABU allocatiegroep functiegroepen 1 t/m 3 is 1 juli 2018. De ingangsdatum van het nieuwe ABU-loongebouw is 2 juli 2018.

Meer dan alleen doorvoeren van de aanpassingen

Het houdt voor ons niet op bij het automatisch doorvoeren van bovenstaande aanpassingen. Zoals u van ons kunt verwachten, bieden wij nog een aantal opties aan om ervoor te zorgen dat uw bedrijf klaar is voor alle aanpassingen per 1 juli 2018. De enige keuze die u moet maken is of u alle intercedenten handmatig de veranderingen laat doorvoeren of tegen geringe kosten het Pivoton laat verzorgen. Zo kunnen wij zowel alle brutolonen als ook alle absolute tarieven automatisch doorvoeren.

Waarom kiezen voor verlonen & factureren van Pivoton?

  • Tijdige en correcte verloning en facturatie
  • Software is altijd compliant met de actuele wet- en regelgeving en branchelogica
  • Schaalbaar en volledig gehost
  • Korte lijnen met de SETU, Belastingdienst, UWV en brancheverenigingen
  • Correcte en tijdige aanlevering aan externe instanties

Op de hoogte blijven het laatste nieuws en ontwikkelingen van Pivoton? Meld u dan nu voor onze nieuwsbrief en zorg dat u niets mist.

Verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon (WML) per 1 juli 2018 vastgesteld op:

Minimumloon 1 juli 2018

Wettelijke bruto minimumjeugdlonen per 1 juli 2018 (Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s)

minimum jeugdloon

Toelichting:

De minimumlonen per maand, week en dag worden door de overheid verstrekt (voor alle leeftijden). De uurlonen, gebaseerd op een 40-urige werkweek, worden hiervan als volgt afgeleid: neem het minimumloon per dag, deel dit door 8 en rond dit op 2 decimalen naar boven af. Het minimumloon per 4 weken is het minimumloon per week maal 4.

ABU functiegroepen 1 t/m 3 van de allocatiegroep per 1 juli 2018

ABU functiegroepen 1 - 3

ABU beloningstabel per 2 juli 2018

ABU beloningstabel per 2 juli 2018